Vseobecne obchodni podminky Madmoo

1.Obsah platnosti

Tyto Podminky stanovuji prava a povinnosti Madmoo.

madmoo.com je take v techto Podminkach oznacovana jako "my", "nas", "nase" ve vztahu k on-line hram ("Hry") nasi znacce Madmoo.com (www.madmoo.com) nebo u mobilnich aplikaci. Vstupem na tyto webove stranky, mobilni aplikace a registraci do her jako Uzivatel souhlasite s temito Podminkami. Pokud nejste Uzivatel, i tak musite potvrdit, ze jste vazani temito Podminkami pri kazdem vstupu na Hry a Herni sluzby. K temto podminkam muzete mit pristup kdykoli prostrednictvim odkazu Podminky ve spodni casti na strance Her.

Ucastnici her spolecnosti Madmoo a uzivatele herniho portalu Madmoo jsou dale oznacovani jako 'uzivatele'. Pokud je v techto Vseobecnych obchodnich podminkach (dale jako 'VOP') rec o 'hrach' nebo 'sluzbach', jsou tak oznacovany hry a sluzby spolecnosti Madmoo.

Madmoo poskytuje sluzby vuci uzivatelum techto her a sluzeb vyhradne na zaklade techto VOP. VOP uzivatele vyslovne nejsou soucasti smlouvy, ledaze by s nimi Madmoo vyslovne pisemne souhlasila.

Nasledujici Terminy & Podminky plati pro pouzivani herniho portalu Madmoo.com, stejne jako u on-line her, moblinich aplikaci a sluzeb Madmoo. Uzivani muze byt v prve rade dosazeno osobnim pocitacem, ktery je pripojen na internet pres telefon, ISDN, DSL nebo jine ekvivalentni pripojeni. Navic je uzivani mozne pres ruzne jine koncove pristroje, ktere jsou schopny pripojeni k internetu, pricemz zde muze byt omezen rozsah funkci a/nebo grafika.

Predmetem techto VOP nejsou pripadne otazky, ktere mohou nastat v souvislosti s prenechanim pripojeni a spojeni webovych stranek a online her a software tretich osob (prohlizec, pristupovy software), protoze tyto sluzby nejsou poskytovany spolecnosti Madmoo.

1.1 Uzivatele

1.1.1 Madmoo nabízí své hry a služby výhradně pro uživatele vzhledem k St Vincent and the Grenadinesého občanského zákoníku. Uzivani her a sluzeb spolecnosti Madmoo k vydelecnym ucelum nebo jinym komercnim ucelum je vylouceno.

1.1.2 K uzivani jsou opravneny osoby, ktere bud v okamziku prihlaseni k uzivani dovrsily 18. rok zivota nebo jejichz zakonni zastupci souhlasili s uzivanim. Herni pravidla jednotlivych her mohou stanovovat, ze osoby pod hranici urciteho veku nejsou opravneny k uzivani ani tehdy, pokud souhlasi jejich zakonni zastupci.

1.1.3 Prihlasenim k uzivani her a/nebo sluzeb uzivatel vyslovne (i) potvrzuje svou plnoletost a zpusobilost k pravnim ukonum, prip. (ii) u nezletilych potvrzuje existenci souhlasu zakonneho zastupce.

1.2 Predmet smlouvy, uzivani a zmena her a sluzeb

1.2.1 Madmoo umoznuje uzivatelum v ramci dostupnych technickych a provoznich moznosti ucast na hrach a sluzbach, ktere nabizi na internetu.

1.2.2 Ucast na hrach slouzi k zabave.

1.2.3 U sluzeb ponechava spolecnost Madmoo k dispozici na Madmoo urcite informace a umoznuje uzivatelum mj. davat na sit informace, vytvaret individualni osobni profily, do kterych mohou nahlednout uzivatele her, sluzeb a treti osoby. Dale muze uzivatel prostrednictvim Madmoo komunikovat s tretimi osobami, vymenovat si fotky, videa, hry a pokud je to mozne, hudbu a jine medialni obsahy, zverejnovat blogy a komentare, vydavat hodnoceni o hrach, jinych uzivatelich, tretich osobach nebo transakcich.

1.2.4 Uzivani je umozneno tak, ze spolecnost Madmoo poskytuje na prislusnych URL her resp. sluzeb aplikaci, ktera je pro ucast nezbytna. Madmoo si vyhrazuje pravo nabizet hry – prip. s jinym rozsahem funkci – i na datovych nosicich, ktere je mozne zakoupit. Prodej her nepodleha temto obchodnim podminkam.

1.2.5 Ucast na hrach a uzivani sluzeb je vyhrazeno pouze osobam, ktere si predem cestou registrace vytvorily zakaznicky ucet (dale jako „ucet"). Ucet muze byt vytvoren na hernim portalu Madmoo nebo na prislusne URL hry. Ucet vytvoreny na hernim portalu Madmoo opravnuje uzivatele k uzivani vsech her za predpokladu uvedenych v bode 1.1.

1.2.6 Prihlaseni, tzn. zadost o otevreni uctu, probehne vyplnenim formulare a zadanim ruznych informaci. Uzivani her a/nebo sluzeb bude umozneno od okamziku, kdy spolecnost Madmoo vytvori pro uzivatele ucet.

1.2.7 Uzivatel je opravnen vytvorit na Madmoo vice uctu. Nekterych her provozovanych spolecnosti Madmoo se vsak uzivatel smi zucastnit pouze s jednim uctem ('Zakaz multiuctu'). Blizsi informace jsou uvedeny v hernich pravidlech. Madmoo nalehave doporucuje uzivatelum, kteri disponuji vice ucty, aby si presne prostudovali herni pravidla, protoze poruseni zakazu multiuctu muze byt potrestano okamzitym zablokovanim uzivatele. I u her, kde smi mit jeden uzivatel vice uctu, je zakazano, aby nekolik uctu stejneho uzivatele navzajem komunikovalo nebo jinym zpusobem vzajemne spolupracovalo ('Zakaz pushingu'). Ucet nesmi byt zvlaste pouzit k tomu, aby se vytvarely vyhody jinemu uctu stejneho uzivatele, napriklad tim, ze budou prevadeny predmety nebo castky herni meny v ramci hry z jednoho uctu na jiny ucet stejneho uzivatele, nebo k tomu, aby jeden ucet bojoval s jinym uctem nebo proti jinemu uctu stejneho uzivatele.

1.2.8 Po vytvoreni uctu se muze uzivatel ucastnit prislusne hry/sluzby tak, ze otevre herni portal Madmoo nebo prislusnou URL a prihlasi se.

1.2.9 Uzivani her a sluzeb je povoleno pouze prostrednictvim internetoveho prohlizece nebo specialnich toolu, ktere Madmoo poskytne k dispozici nebo ktere vyslovne schvali ('Zakaz uzivani neautorizovanych skriptu'). To znamena predevsim, ze je zakazano pouzivani programu, ktere vytvareji nadmerne pretizeni serveru. Je zakazano pouzivani software pro systematicke nebo automaticke ovladani her nebo jednotlivych hernich funkci (boty, makra), pro reprodukci nebo vyhodnocovani her, hernich prvku nebo obsahu, ktere jsou nastaveny na platforme Madmoo.

1.2.10 Je zakazano zneuzivat bugy a/nebo programovaci chyby pro vlastni ucely. Kdyz najdes nejake bugy, ohlas je prosim co nejrychleji v bug-foru, pomoci IRC nebo emailem.

1.2.11 Uzivatel nema narok na otevreni uctu nebo zverejneni jakychkoli obsahu na Madmoo.

1.2.12 Aktualni technicke a jine predpoklady pro hry a ucast na sluzbach jsou uvedeny na platforme Madmoo a/nebo webovych strankach her.

1.2.13 Hry a sluzby jsou prubezne aktualizovany, upravovany, rozsirovany a obmenovany. Uzivatel tedy obdrzi pouze pravo k uzivani prislusne hry a sluzeb v prave aktualnim zneni.

1.2.14 Uzivani her v jejich zakladni verzi je bezplatne. Urcite funkce a prislusenstvi jsou vsak k dispozici pouze platicim uzivatelum (viz bod 7). Pokud neni sjednano v popisech jednotlivych sluzeb jinak, je uzivani sluzeb zdarma.

2 Navrh a uzavreni smlouvy

2.1 Vyplnenim registracniho formulare odevzdava uzivatel zavazny navrh na uzavreni smlouvy o uzivani her a sluzeb (take 'Zadost o uzivani'). Za timto ucelem je treba uplne a spravne vyplnit vsechna nezbytna datova pole registracniho formulare.

2.2 Smlouva mezi Madmoo a uzivatelem bude realizovana prijetim zadosti o uzivani spolecnosti Madmoo. Prijeti muze probehnout vyslovne nebo prvnim aktem plneni spolecnosti Madmoo.

2.3 Doruceni zadosti o uzivani bude neprodlene potvrzeno spolecnosti Madmoo elektronickou cestou na uzivatelem uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzeni o doruceni nepredstavuje zavazne prijeti zadosti o uzivani. Potvrzeni o doruceni vsak muze byt spojeno s prohlasenim o prijeti.

3 Pouceni o odvolani. Pravo na odvolani:

Uzivatel muze odvolat sve prohlaseni o uzavreni smlouvy o uzivani her a sluzeb a o objednavce premioveho prislusenstvi v rozmezi dvou tydnu bez udani duvodu pisemnou formou (napr. dopis, fax, e-mail).

Odvolani je treba adresovat na:

Madmoo

Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St Vincent and the Grenadines, West Indies.

St Vincent and the Grenadines, West Indies

St Vincent and the Grenadines

V pripade odvolani prostrednictvim e-mailu je treba v predmetu uvest nazev hry, prip. premioveho prislusenstvi a/nebo sluzby a jmeno uzivatele.

Dusledky odvolani:

V pripade platneho odvolani musi obe strany vratit prijata plneni a podle okolnosti i vydat ziskany prospech. Pokud uzivatel nemuzete firme Madmoo odevzdat zpet prijete plneni uplne nebo jen zcasti nebo ve zhorsenem stavu, musi uzivatel firme Madmoo poskytnout prip. nahradu hodnoty. To muze vest k tomu, ze uzivatel bude muset presto naplnit smluvni platebni zavazky za obdobi az do odvolani. Pri postoupeni virtualniho zbozi to neplati, pokud zhorseni virtualniho zbozi vzniklo vylucne v dusledku jeho vyzkouseni - ktere by mohl uzivatel provest v pripade koupe predmetu v kamennem obchode. Povinnost uzivatele k nahrazeni hodnoty plati tehdy, pokud vyuziva virtualni zbozi zpusobem, ktery je neslucitelny se zasadami obcanskeho prava, tzn. neni v souladu s pozadavky dobre viry nebo se dopousti neopravneneho obohacovani. Uzivatel se muze povinnosti k nahrade hodnoty vyhnout, pokud virtualni zbozi neuziva jako svuj majetek a vyhne se vsemu, co by mohlo snizit jeho hodnotu. Zavazky k uhrazeni plateb musi byt splneny do 30 dnu. Lhuta pro uzivatele zacina odeslanim jeho prohlaseni o odvolani, pro Madmoo jeho prijetim.

Predcasny zanik prava na odvolani:

Pravo na odvolani uzivatele predcasne zanika, pokud je smlouva obema stranami na vyslovne prani uzivatele uplne splnena, nez uzivatel vyuzije sve pravo na odvolani. Z toho se vychazi, pokud uzivatel pouzival hry a sluzby resp. premiove prislusenstvi a beze zbytku je zaplatil. Konec pouceni o odvolani

4. Dostupnost

Madmoo zarucuje dostupnost her a sluzeb rocne v prumeru 90 % (devadesat procent). Vyjimkou jsou obdobi, ve kterych servery herniho portalu Madmoo nebo jednotlivych her nejsou na internetu dostupne z duvodu technickych nebo jinych problemu, ktere nespadaji do oblasti vlivu spolecnosti Madmoo (vyssi moc, zavineni tretich osob atd.) a obdobi, ve kterych se provadeji bezne udrzbarske prace. Odpovednost spolecnosti Madmoo za nedostupnost her a sluzeb zustava pri zameru a hrube nedbalosti nedotcena. Madmoo muze omezit pristup ke sluzbam, pokud je to nezbytne pro bezpecnost sitoveho provozu, zachovani sitove integrity, predevsim zabraneni zavaznym porucham site, softwaru nebo ulozenych udaju.

5. Pristup a seznameni se s VOP, zmeny a dalsi oznameni, navazani kontaktu uzivatelem

5.1 Odeslanim zadosti o uzivani a uzivanim her a/nebo sluzeb uzivatel uznava VOP. Podminky plati pro jakekoliv prihlaseni na portalu Madmoo, predevsim pro kazdou ucast na hrach a/nebo pro uzivani sluzeb. VOP mohou byt pred odeslanim zadosti o uzivani uzivatelem vytisknuty nebo ulozeny na trvalem mediu.

5.2 Madmoo si vyhrazuje pravo kdykoliv s ucinnosti do budoucna tyto VOP zmenit nebo je doplnit, pokud se to povazuje za nutne a pokud tim nebude poskozen uzivatel.

5.3 Zmeny VOP budou oznameny vhodnym zpusobem zpravou v textove podobe. Oznameni zpravidla probiha zverejnenim na webovych strankach her a/nebo prislusnych sluzeb, ktere provozuje Madmoo, nebo e-mailem. Zmeny VOP budou uzivateli v kazdem pripade oznameny pri dalsim prihlaseni po zmene formou zvyrazneneho oznameni.

5.4 Uzivatel muze vznest do 14 (ctrnacti) dnu po oznameni a moznosti vzeti na vedomi namitku proti VOP. Pokud uzivatel proti zmenenym podminkam nepoda ve lhute 14 dnu po oznameni a moznosti vzeti na vedomi pisemnou namitku vuci spolecnosti Madmoo nebo pokud hry a/nebo sluzby nadale vyuziva, stanou se pro nej zmenene nebo doplnene podminky ucinne. Pokud uzivatel ve lhute vznese namitku, jsou obe strany opravneny smlouvu vypovedet s vypovedni lhutou jednoho mesice, pokud jiz neexistuje dle bodu 8.1 pravo na vypoved v kteroukoli dobu. Az do ukonceni smlouvy nadale plati puvodni VOP. Pripadne odmeny za poskytnute sluzby, ktere byly uhrazeny predem mimo obdobi ukonceni, budou uzivateli v tomto pripade vraceny podilove. Dalsi naroky uzivatele jsou vylouceny.

5.5 Madmoo bude v informovani o zmenach zvlaste upozornovat na moznost podat namitku a moznost vypovedi, na lhutu a pravni ucinky, predevsim s ohledem na opomenute podani namitky.

5.6 Madmoo bude s uzivatelem zpravidla komunikovat prostrednictvim e-mailu, pokud nebude temito VOP nebo jinou dohodou s uzivatelem urceno jinak. Uzivatel zajisti, aby jej zastihly emaily, ktere budou zaslany spolecnosti Madmoo na emailovou adresu, kterou uvede pri registraci nebo pozdeji spolecnosti Madmoo sdeli. Uzivatel se o to postara mj. vhodnym nastavenim spamoveho filtru a bude tuto adresu pravidelne kontrolovat. Pro ostatni pisemny styk zustava spolecnosti Madmoo jinak vyhrazeno, jakou formu korespondence zvoli.

5.7 Uzivatel pri kazdem navazani kontaktu s Madmoo uvede, na kterou z her a/nebo sluzeb a na ktery herni ucet resp. ucet sluzeb se jeho zadost vztahuje.

6. Herni navody, herni pravidla

6.1 Herni navody a herni pravidla prislusnych her a sluzeb jsou zverejneny na hernim portalu Madmoo resp. prislusne webove strance hry/sluzby.

6.2 Uzivateli je znamo, ze ve svete her hraje spolu s velkym poctem jinych uzivatelu resp. Ze na Madmoo komunikuje s ruznymi uzivateli sluzeb. Aby byla umoznena zdarna souhra, je nezbytne dodrzovani pravidel. Ucasti uzivatel uznava herni pravidla a predpoklady pro ucast na sluzbach jako zavazne.

6.3 Uzivatel se i jinak zdrzi vseho, co rusi provoz her a sluzeb a zdarnou souhru.

7. Tarifni stupne, platebni podminky, prodleni

7.1 Online hry

7.1.1 Zakladni verze

Madmoo poskytuje hry uzivatelum v zasade od okamziku vytvoreni uctu (viz vyse 1.2). V tomto pripade je uzivateli k dispozici nejprve pouze zakladni verze. Vytvoreni uctu a uzivani zakladni verze jsou bezplatne. Zakladni verze neni casove omezena (nehlede na pravo spolecnosti Madmoo na zastaveni her) a je v plne mire hratelna. V zakladni verzi vsak nejsou uzivateli k dispozici vsechna prislusenstvi.

7.1.2 Premiove prislusenstvi

Uzivatel ma moznost obdrzet po zaplaceni uhrady prislusenstvi, ktera nejsou k dispozici v zakladni verzi (dale jako: premiove prislusenstvi). U jednotlivych her mohou byt nabizena ruzna premiova prislusenstvi. Na webove strance her jsou informace o tom, jaka premiova prislusenstvi jsou nabizena za jaky tarif, jake maji funkce a jake predpoklady vyzaduji. Pritom se muze podle konkretniho premioveho prislusenstvi a tarifu jednat o jednorazove platby, o nabiti kreditu, ktery je v kazde hre pouzivan dle pravidel hry pro urcite funkce, nebo o platby, ktere jsou poskytnuty pro urcite casove obdobi (napriklad dny, tydny, mesice, ctvrtleti, pul roku, rok).

Hry se neustale vyvijeji kupredu. Madmoo si proto vyhrazuje pravo kdykoliv nabidnout nove premiove prislusenstvi. Pri adaptaci a dalsim vyvoji her si spolecnost Madmoo rovnez vyhrazuje pravo nadale nenabizet jednotlive premiove prislusenstvi a/nebo je take nabizet v bezplatne zakladni verzi (srov. vyse 7.1.1). Pokud jiz uzivatel provedl platby za premiove prislusenstvi na obdobi, ktere je v budoucnu, a nemuze je uzivat, protoze jiz nejsou nabizeny a/nebo jsou k dispozici i v bezplatne zakladni verzi, nabidne Madmoo namisto toho dle volby uzivatele vymennym zpusobem jine premiove prislusenstvi a/nebo –dle casoveho podilu- vrati uzivateli uhrazenou castku. V tomto pripade je uzivateli dovoleno vypovedet smlouvu o uzivani s okamzitou ucinnosti. Dalsi naroky uzivatele jsou vylouceny.

Pokud je uzivatel nezletily, objednavkou premioveho prislusenstvi vyslovne potvrzuje, ze mu byly za timto ucelem nebo k volnemu disponovani prenechany prostredky, ktere jsou nutne na jejich zaplaceni.

Pokud je u jednotlivych her mozny pristup prostrednictvim stazenych softwaru pro mobilni telefony, plati pro vznikle naklady pravidla pro premiove prislusenstvi.

7.1.3 Predplatne / automaticke prodlouzeni

Pokud maji byt uhrazeny platby za premiove prislusenstvi za urcite casove obdobi, uzavre uzivatel predplatne, ktere se automaticky prodlouzi, pokud jej uzivatel nevypovi s lhutou uvedenou v bode 8.2 ke konci prislusneho casoveho obdobi. Delky trvani predplatneho jsou uvedeny v pravidlech, ktera jsou pouzivana pro prislusnou hru.

7.1.4 Platebni podminky, splatnost

Madmoo je opravnena predem pozadovat platby za uzivani premioveho prislusenstvi (viz vyse 7.1.2). Odmeny za poskytnute sluzby jsou splatne uzavrenim smlouvy a budou odepsany z bankovniho uctu, ktery uvede uzivatel resp. kreditnich karet, pokud uzivatel nezvoli jiny zpusob platby (napriklad premiovou SMS). Inkasovana castka bude na vyuctovani kreditni karty resp. na vypisu z uctu vykazana jako 'WWW.MADMOO.COM' nebo Madmoo.

7.1.5 Upravy odmen

Madmoo je kdykoliv opravnena trvale nebo na omezenou dobu snizit ceny nebo trvale ci na omezenou dobu nabizet nove vyrobky, vykony nebo zpusoby vyuctovani. Madmoo je krome toho opravnena kdykoliv zmenit ceny s lhutou sesti tydnu po pisemnem predchozim oznameni nebo oznameni emailem na emailovou adresu, kterou uvede uzivatel. Zmenena cena plati, pokud uzivatel do sesti tydnu po oznameni vuci zmenene cene nevznese namitku. Smluvni vztah bude pote pokracovat za zmenenych podminek/cen. Madmoo v oznameni o zmenach zvlaste upozorni na moznost vzneseni namitky a vypovedi, na lhutu a pravni nasledky, obzvlaste s ohledem na opomenute vzneseni namitky.

Pokud uzivatel vcas vznese namitku, jsou obe strany opravneny smlouvu vypovedet s vypovedni lhutou jednoho mesice, pokud neexistuje jiz dle bodu 8.1 pravo na vypoved v kteroukoli dobu. Az do ukonceni smluvniho vztahu nadale plati puvodni tarify.

Pripadne odmeny za poskytnute sluzby (platby), ktere byly uzivatelem spolecnosti Madmoo uhrazeny mimo obdobi ukonceni, budou uzivateli vraceny podilove. Dalsi naroky uzivatele jsou vylouceny.

7.2 Prodleni

V pripade prodleni je spolecnost Madmoo opravnena pozadovat uroky ve vysi 5% nad prislusnou zakladni urokovou sazbu. Madmoo je v pripade prodleni dale opravnena pozastavit sluzby, prip. okamzite zablokovat ucty uzivatele. Pro obdobi zablokovani nevznika uhrada za pripadne uzavrene predplatne. Madmoo je vsak opravnena vybirat manipulacni poplatek za zablokovani, oznameni o zablokovani a zruseni zablokovani prip. zrizeni noveho uctu v pripade uplne platby. Vyse manipulacniho poplatku je uvedena na hernim portalu Madmoo pri otevreni prislusne hry resp. sluzby. Uzivateli je ve vsech pripadech dovoleno dokazat, ze nevznikla skoda nebo ze je skoda podstatne nizsi.

7.3 Zpetne zauctovani na vrub, storno poplatek

Pokud spolecnosti Madmoo vzniknou zpetna zauctovani na vrub vinou uzivatele nebo chybejicim krytim na uctu, ktere zavinil uzivatel a/nebo pokud spolecnosti Madmoo vzniknou pozdejsim stornovanim inkasnich prikazu stornovaci poplatky, nese timto zpusobem vznikle naklady uzivatel. Madmoo je opravnena pozadovat tyto naklady spolu s puvodni odmenou opetovnym odepsanim z uctu uzivatele. Pokud probehne platba odmen jednoduchym inkasem nebo inkasem z kreditni karty a vzniknou zpetne uctovana kryta inkasa, zapocita Madmoo manipulacni poplatek ve vysi 9,60 euro za jednoduche inkaso/inkaso z kreditni karty s pripoctenim bankovnich poplatku, ktere pro Madmoo vzniknou. Uzivateli je ve vsech pripadech dovoleno dokazat, ze nevznikla skoda nebo ze je skoda podstatne nizsi.

7.4 Zadna zaruka vyhry

Madmoo nezarucuje uzivatelum vyhry. Uzivatele zvlaste nemaji narok na vyplaceni ceny, pokud tento narok vyslovne nevyplyva z techto VOP.

Narok na vyplaceni vyhry muze existovat pouze tehdy, pokud byla tato vyhra spolecnosti Madmoo vyslovne prislibena.

Narok neexistuje ani tehdy, pokud Madmoo zjisti, ze by mohl mozny narok na vyhru vzniknout na zaklade manipulaci – technickeho nebo pravniho druhu a/nebo na zaklade jakekoliv z hlediska trestniho prava relevantni manipulace vubec. Svou ucasti na hrach spolecnosti Madmoo uzivatel prohlasuje, ze souhlasi s tim, aby Madmoo mohla kdykoliv pozadovat rozsahle vysetrovani ohledne radnosti naroku na vyhru a mezitim mohla bez zvlastniho souhlasu uzivatele vyplaceni vyhry odeprit. Narok na vyhru propada i tehdy, pokud se uzivatel chova v rozporu s hernimi pravidly. Ve spornych otazkach nalezi dukazni bremeno uzivateli, uzivatel musi dolozit, ze se choval ve shode s pravidly her. Uzivateli je toto ulozeni dukazniho bremena znamo a vyslovne jej uznava, i kdyz se mozna nejedna o zakonny pripad.

7.5 Zadne zapocteni, zadrzovaci prava, zakaz postoupeni

Pohledavky spolecnosti Madmoo muze uzivatel zapocitavat pouze s neuhrazenymi nebo pravne stanovenymi protinaroky. Uzivatel smi vykonavat zadrzovaci pravo pouze tehdy, pokud je jeho protinarok zalozen na stejnem smluvnim vztahu. Postoupeni naroku uzivatele vuci spolecnosti Madmoo na treti osoby je vylouceno.

7.6 Sluzby

Pokud neni v popisu sluzeb sjednano jinak, jsou sluzby zdarma. Jinak plati body 7.1 az 7.5 pro zpoplatnene sluzby.

7.7 Kreditni karta a Pay Pal predplatne

InstantPay je predplacena sluzba. Svym souhlasem s pouzitim ziskate 20% z nakupu pro budouci nakupy, bude vam uctovano jednou za dva tydny od momentu prvni platby. Vase platebni informace budou ulozeny u externiho poskytovatele platebnich bran a nebudou pouzity pro zadne jine ucely. Madmoo neshromazduje zadne informace o kreditnich kartach nebo Pay Pal a nebude nest odpovednost, pokud nastanou majitelum nejake skody. Vzdy si muzete zkontrolovat stav sve predplatne sluzby z vaseho profilu a podpory -> Prehled uctu v Platebnim systemu Madmoo. Zruseni predplatneho muze byt uskutecneno z uctu pres menu -> Odstranit predplatne.

8 Doba trvani, vypoved

8.1 Neurcita doba trvani

Smlouvy mezi uzivatelem a spolecnosti Madmoo jsou uzavirany na dobu neurcitou, pokud neni v konkretni nabidce spolecnosti Madmoo uvedeno jinak. Pokud nebyla pro smlouvu o uzivani her a sluzeb sjednana omezena doba trvani, nalezi obema stranam radne vypovedni pravo v jakoukoliv dobu s okamzitou platnosti.

8.2 Urcita doba trvani

Pokud byla pro smlouvu o uzivani her a/nebo sluzeb prip. pro smlouvu o uzivani/poskytovani premioveho prislusenstvi (viz zde take bod 7.1.2 a 7.1.3) sjednana urcita doba trvani, plati nize uvedene upravy. Smlouva o uzivani her a/nebo sluzeb prip. smlouva o uzivani/poskytnuti premioveho prislusenstvi se prodluzuji automaticky vzdy o stejnou dobu trvani. Neplati to, pokud uzivatel smlouvu o uzivani her a/nebo sluzeb prip. smlouvu o uzivani/poskytnuti premioveho prislusenstvi vypovi s lhutou 14 dnu do konce doby trvani.

8.3 Uvadeni duvodu, vypoved z duleziteho duvodu. Pro radnou vypoved neni nutne uvest duvody.

Pravo stran na vypoved smlouvy o uzivani her a/nebo sluzeb prip. smlouvy o uzivani/poskytnuti premioveho prislusenstvi v jakoukoliv dobu z duleziteho duvodu zustava vyse uvedenymi ustanovenimi nedotcena.

Pokud Madmoo odpovida za mimoradnou vypoved smlouvy o uzivani her prip. smlouvy o uzivani/poskytnuti premioveho prislusenstvi, budou uzivateli podilove navraceny uhrady, ktere zaplatil predem mimo obdobi ukonceni (zvlaste za premiove prislusenstvi). Dalsi naroky uzivatele jsou vylouceny, pokud neni v techto VOP sjednano jinak. Madmoo je predevsim, ne vsak vyhradne opravnena k vypovedi z duleziteho duvodu, pokud:

Madmoo nemuze zachovat smlouvu zpravidla mimo jine v nasledujicich pripadech:

V pripade vypovedi, kterou opravnene z duleziteho duvodu oznami spolecnost Madmoo, je spolecnost Madmoo opravnena pozadovat castku ve vysi 75% souctu vsech uhrad, ktere by musel zaplatit uzivatel pri casove ekvivalentni vcasne vypovedi behem doby trvani smlouvy (obzvlaste za jiz objednane premiove prislusenstvi). Pravo uzivatele dokazat, ze nevznikla zadna skoda nebo vznikla podstatne mensi skoda, zustava nedotceno.

8.4 Pisemna forma vypovedi

Pokud neni v jednotlive hre stanovena moznost vypovedi, musi kazda vypoved probehnout pisemne, pricemz take email teto podmince vyhovuje. Mimoradna vypoved musi probehnout vzdy pisemne s uvedenim duvodu.

9 Povinnosti a jine zavazky uzivatele, ruceni uzivatele za jim umistene informace, autorska prava

9.1 Povinnosti

Hlavni povinnosti uzivatele je zaplaceni stanovene uhrady, pokud neuziva bezplatnou zakladni verzi hry prip. sluzeb (viz vyse bod 7). Krome toho je hlavni povinnosti uzivatele povinnost spravneho a uplneho uvedeni udaju, ktere si pri uzavreni smlouvy nebo pri dalsim pokracovani smluvniho vztahu vyzadala od uzivatele spolecnost Madmoo. Uzivatel proto ujistuje, ze udaje, ktere uvedl v ramci navrhu smlouvy nebo uzavreni smlouvy nebo pri pokracovani smluvnich vztahu o sve osobe a ostatni okolnosti, ktere jsou pro smlouvu dulezite (predevsim bankovni spojeni a cislo kreditni karty), jsou uplne a spravne. Uzivatel se zavazuje neprodlene informovat spolecnost Madmoo o zmenach udaju, na prislusny dotaz spolecnosti Madmoo uzivatel udaje potvrdi. Uzivatel je povinen drzet se hernich pravidel. Pri opakovanem poruseni navzdory upominkam nebo pri zavaznem poruseni dle bodu 8.3 je spolecnost Madmoo opravnena okamzite a bez poskytnuti lhuty zablokovat smluvni vykony a dodavky a smlouvu vypovedet.

9.2 Instalace software

Madmoo neruci za skody nebo ztraty dat, ktere mohou vzniknout pri instalaci softwaru, ktery nepochazi od spolecnosti Madmoo, na pocitaci uzivatele.

9.3 Dalsi zavazky uzivatele

9.3.1 Madmoo poskytuje hry resp. sluzby k uzivani online prostrednictvim weboveho prohlizece. Software, ktery je lokalne pozadovan v pocitaci uzivatele (zvlaste operacni system a webovy prohlizec, prip. take pluginy jako Flash nebo Java) spolecnost Madmoo neposkytuje ani neinstaluje. Spolecnost Madmoo k nim neposkytuje ani zadnou podporu. Uzivateli prislusi udrzovat pocitac ve stavu, ktery umoznuje uzivani her spolecnosti Madmoo. Madmoo neposkytuje ani technickou podporu pri instalaci lokalne pozadovaneho softwaru.

9.3.2 Uzivatel se zavazuje uchovavat v prisne tajnosti pristupove udaje (prihlasovaci udaje, hesla atd.), ktere obdrzi od spolecnosti Madmoo za ucelem pristupu k jejim hram, prip. sluzbam. Uzivatel bude spolecnost Madmoo neprodlene informovat tehdy, pokud se dozvi nebo pokud se domniva, ze jsou pristupove udaje znamy neopravnenym tretim osobam. Z duvodu zajisteni dukazu se uzivateli doporucuje ucinit tak pisemne (prip. emailem). Pokud ucet pouzije treti osoba, pote co se dostala k pristupovym udajum, protoze je uzivatel dostatecne nezabezpecil pred cizim pristupem, musi uzivatel kvuli umoznenemu nebezpeci nejasnosti o tom, kdo s danym uctem zachazel a kdo muze byt v pripade poruseni smlouvy nebo jinych zakonu stihan, pocitat s tim, ze se s nim bude jednat tak, jako by se uctem zachazel sam. Madmoo je opravnena sama posoudit kazdy pristup s udaji uzivatele jako pristup uzivatele. Madmoo upozornuje na to, ze by mela byt hesla z bezpecnostnich duvodu pravidelne menena. Uzivatel je sam zodpovedny za uzivani sveho uctu.

9.3.3 V pripade duvodneho podezreni, ze byly pristupove udaje oznameny neopravnenym tretim osobam, je spolecnost Madmoo z bezpecnostnich duvodu opravnena, nikoli vsak povinna, sama dle svobodneho uvazeni bez predchoziho oznameni zmenit pristupove udaje, prip. zablokovat uzivani uctu. Neprodlene o tom bude informovat opravneneho uzivatele a na vyzvu mu v primerene lhute sdeli nove pristupove udaje. Uzivatel nema narok na to, aby byly puvodni pristupove udaje znovu obnoveny.

9.3.4 Uzivatel neni opravnen prodavat svuj ucet tretim osobam nebo ho jinak predavat dal. To neplati pro prodej nebo predavani v ramci nabidek, ktere za timto ucelem vytvori a vyhradi Madmoo.

9.3.5 Madmoo zabezpecuje sve systemy proti napadeni viry. Presto nelze napadeni virem nikdy zcela vyloucit. Navic se muze stat, ze neopravnene treti osoby rozeslou emaily s pouzitim nazvu Madmoo bez jejiho souhlasu, ktere obsahuji napriklad viry nebo tzv. spyware nebo ktere odkazuji na obsahy webu, ktere obsahuji viry nebo spyware. Na to nema Madmoo zadny vliv. Uzivatel proto zkontroluje vsechny prichozi maily, ktere byly zaslany spolecnosti Madmoo nebo udajne jejim jmenem, na napadeni virem. Plati to i pro emaily jinych uzivatelu her nebo sluzeb.

9.3.6 Uzivatel vyhovi narizenim spolecnosti Madmoo a jejich zamestnancu a jejich pomocniku pri plneni a zrizovani. Plati to zvlaste i pro narizeni administratoru a moderatoru fora, ktere pripadne patri k prislusne hre a/nebo sluzbe.

9.3.7 Uzivatel se zavazuje za zadnych okolnosti nepouzit ucet, prihlasovaci jmeno nebo heslo jineho uzivatele.

9.4 Povinnosti uzivatele ohledne informaci, ktere pripadne sam umisti

9.4.1 Uzivatel bude peclive vybirat informace, ktere zverejni na Madmoo a poskytne ostatnim uzivatelum.

9.4.2 Uzivatel se zavazuje nesirit v ramci sluzeb obsahy (napriklad obrazky, videa, odkazy, nazvy, slovni doprovod) s reklamnim, politickym, nabozenskym, urazlivym, obtezujicim, nasilnickym, sexistickym, pornografickym ci jinak moralne zavrzenihodnym nebo pohorsujicim, zvlaste rasistickym a krajne pravicovym nebo levicovym obsahem, osobami nebo zaznamem. Dale se uzivatel zavazuje nepouzivat pravne chranene pojmy, nazvy, obrazky, videa, hudebni dila, hry ani jine materialy. Ve spornem pripade uzivatel neprodlene sam odstrani obsahy, ktere spolecnost Madmoo vytkne. Madmoo ma take pravo je odstranit sama. Uzivatel bude vzdy dodrzovat vsechny prislusne zakonne a pravni predpisy, obzvlaste na ochranu mladeze, ochranu udaju, ochranu prava osobnosti, ochranu pred hanobenim, autorska prava, znamkova prava atd.

9.4.3 Uzivatel neni opravnen pouzivat sluzby k ilegalnim nebo neopravnenym ucelum. Zejmena neni opravnen pouzivat uzivatelske jmeno a/nebo e-mailove adresy jinych uzivatelu bez jejich predchoziho souhlasu pro zaslani pripadnych nevyzadanych emailu, reklamnich sdeleni nebo k jinym podnikatelskym nebo komercnim ucelum.

9.4.4 Zavinene jednani proti vyse uvedenym povinnostem opravnuje spolecnost Madmoo k tomu, aby sama vymazala uzivatelem umistene informace.

9.4.5 Madmoo je predevsim opravnena zcela nebo castecne vymazat umistene informace, pokud existuji konkretni naznaky poruseni techto VOP, navodu a pravidel jednotlivych sluzeb nebo pokud jsou jinak protipravni. To jsou napriklad informace, ktere:

9.4.6 Narok na znovuobnoveni smazanych informaci Krome toho je Madmoo opravnena vyloucit uzivatele z dalsi ucasti na prislusnych sluzbach a okamzite vypovedet ucet uzivatele pri nekolikanasobnem poruseni vyse uvedenych predpisu navzdory napomenuti. Uplatnovani dalsich naroku spolecnosti Madmoo, obzvlaste naroku na nahradu skody, zustava vyslovne vyhrazeno.

9.4.7 Uzivatel bude Madmoo informovat o tom, pokud obdrzi informaci o zneuziti sluzeb tretimi osobami, prip. jinymi uzivateli (napr. sireni a zasilani obsahu, ktere jsou dle tohoto bodu 9.4.5 zakazany). Pro zajisteni ucinneho zasahu prosime uzivatele, aby tak ucinil tak pisemne (napr. emailem).

9.5Ruceni uzivatele za pripadne jim umistene informace

9.5.1 Uzivatel je sam zodpovedny za texty, soubory, obrazky, fotky, videa, zvuky, hudebni dila, dila s autorskym pravem nebo jine materialy, informace atd. (dale jako „umistene informace"), ktere poskytne na platforme Madmoo nebo vymeni s jinymi uzivateli. Madmoo tyto obsahy neprijima za sve ani s nimi nesouhlasi.

9.5.2 Madmoo nema kontrolu nad informacemi umistenymi na Madmoo. Spolecnost Madmoo neprovadi kontrolu umistenych informaci pred jejich zverejnenim. Pokud vsak spolecnost Madmoo ma nebo obdrzi informaci o protipravnich umistenych informacich, neprodlene je smaze.

9.5.3 Je vyloucena jakakoli zaruka spolecnosti Madmoo za umistene obsahy, obzvlaste za spravnost, uplnost nebo spolehlivost obsahu, materialu nebo informaci.

9.6 Autorska prava

9.6.1 Vsechna prava k informacim umistenym uzivatelem zustavaji uzivateli. Umistenim informace na platformu Madmoo a/nebo jeji hry prip. sluzby poskytuje uzivatel spolecnosti Madmoo nevyhradni, bezplatnou a kdykoliv svobodne odvolatelnou licenci, aby mohl tyto obsahy verejne nabizet, verejne zobrazovat, reprodukovat a sirit na platforme Madmoo resp. hernich strankach.

9.6.2 Krome toho nema Madmoo uzivaci prava na informacich umistenych uzivatelem. Madmoo neni opravnena sirit umistene informace mimo Madmoo, resp. prislusnych stranek her a sluzeb.

9.6.3 Informace umistene uzivatelem na Madmoo mohou byt prostrednictvim internetu prohlednuty tretimi osobami z celeho sveta. Uzivatel zde prohlasuje svuj souhlas s poskytnutim informaci.

9.6.4 Tato licence pozbyva platnost, pokud uzivatel obsahy z platformy Madmoo a jejich sluzeb smaze.

9.7 Vlastnické právo Madmoo

9.7.1. Všechna vlastnictví a práva k duševnímu vlastnictví související s interaktivními hrami vyrobenými Madmoo, interaktivní produktové řady jsou vlastnictvím Madmoo. To může zahrnovat všechny tituly, počítačový kód, motivy, předměty, postavy, jména postav, příběhy, dialog, fráze o úlovcích, umístění, koncepty, umělecká díla, strukturální a krajinné návrhy, animace, zvuky, hudební skladby a nahrávky, audiovizuální efekty, děje, znak podobizny, provozní metody, osobnostní práva, a veškerá související dokumentace, z nichž všechny jsou ve vlastnictví nebo v licenci Madmoo, a jsou chráněny autorskými právy St Vincent and the Grenadines, mezinárodních smluv a úmluv, a dalšími platnými právními předpisy ("Vlastnické právo Madmoo").

9.7.2. Uživatelé poskytující Madmoo bezvýhradně, celosvětově, volně, s trvalou licencí využívaný komerčně nebo jinak, kreslení / ilustrace na základě vlastnictvím Madmoo, kterým uživatel vytváří in-game pro své obchodní účely ve všech komunikačních médiích, v celku, nebo částečně, zkresleném charakteru nebo formě, včetně, ale nikoli výhradně, právo na užívání licencovaného materiálu na svých webových stránkách, stejně jako pro jeho vnitřní, obchodní a reklamní účely. Uživatelé deklaruje, že všechno nahrání neporušuje intelektualní práva, není neférový soutěž nebo mají urážlivý obsah.

10 Naroky z vad

10.1 Madmoo poskytne uzivateli k dispozici pristup ke hram a sluzbam v jejich prave dostupne verzi (bod 1.2). Uzivatel nema narok na zachovani nebo dosazeni urciteho stavu / rozsahu funkci hry a/nebo sluzeb. Uzivateli je znamo, ze hry a sluzby nabizene spolecnosti Madmoo - jako kazdy software – nikdy nemohou byt zcela bez chyby. Jako vadne plati tedy hry resp. sluzby pouze tehdy, pokud je jejich hratelnost prip. uzivani zavazne a trvale poruseno.

Uzivatel musi pripadne vznikle zavady na hrach, sluzbach nebo jinych vykonech nebo dodavkach spolecnosti Madmoo vzdy zdokumentovat s vypovidaci schopnosti a predevsim je pisemne nahlasit s uvedenim zobrazenych chybovych hlaseni. Pred nahlasenim pripadne chyby bude uzivatel konzultovat navod ke hram, resp. sluzbam a prip. jine podpory na odstraneni problemu, ktere poskytla spolecnost Madmoo (predevsim seznamy s casto kladenymi dotazy, diskusni fora o problemech). Uzivatel bude dle svych sil podporovat spolecnost Madmoo pri moznem odstranovani zavad.

10.2 Uzivatel pisemne vytkne zavady vuci spolecnosti Madmoo neprodlene po jejich objeveni. Za ucelem zajisteni dukazu se uzivateli doporucuje smerovat veskere reklamace pisemne (faxem, dopisem nebo emailem) spolecnosti Madmoo.

10.3 Ze zaruky jsou vylouceny v zasade chyby, ktere vzniknou vnejsimi vlivy, chyby obsluhy zavinene uzivatelem, vyssi moc nebo zmeny, ktere neprovedla spolecnost Madmoo nebo jine manipulace.

10.4 Zaruky v pravnim smyslu spolecnost Madmoo neprejima.

11 Omezene ruceni

11.1 Pokud Madmoo nabizi svoje sluzby bezplatne, neruci v zadnem pripade za jine skody nez skody zapricinene z hrube nedbalosti nebo skody umyslne. To vsak neplati pro ruceni pri ujme na zivote, tele a zdravi nebo v pripade prevzeti zaruky spolecnosti Madmoo.

11.2 Pokud Madmoo vyzaduje za svoje sluzby odmenu, ruci Madmoo pri skodach zapricinenych z hrube nedbalosti nebo skodach umyslnych neomezene. Pri lehke nedbalosti ruci Madmoo jen v pripade poruseni podstatnych smluvnich povinnosti nebo pri poruseni zaruky. Podstatnymi smluvnimi povinnostmi, tzv. kardinalni povinnosti ve smyslu jurisdikce, se rozumi takove povinnosti, ktere jsou podminkou pro radne naplneni smlouvy a v jejichz naplneni muze uzivatel duverovat. Vyse uvedene omezene ruceni neplati pro ruceni pri ujme na zivote, tele a zdravi nebo v pripade prevzeti zaruky spolecnosti Madmoo. Ruceni Madmoo dle zakona o ruceni za vyrobek i v oblasti aplikace § 44a TKG (nemeckeho zakona o telekomunikacich) zustava nedotceno.

11.3 Povinnost nahrady je pri poruseni podstatnych smluvnich povinnosti omezeno vzdy na predpokladanou skodu.

11.4 Predpokladana skoda je co do sve vyse omezena na € 200,00 na ucet.

11.5 Vyse uvedena vylouceni, prip. omezeni ruceni plati i s ohledem na ruceni uredniku, zamestnancu, clenu pracovniho kolektivu, zastupcu a pomocniku pri plneni spolecnosti Madmoo obzvlaste ve prospech podilniku, clenu pracovniho kolektivu, zastupcu, organu a jejich clenu s ohledem na jejich osobni ruceni.

11.6 Madmoo ruci za poradenstvi pouze tehdy, pokud se polozeny dotaz tyka obsahu nabidky.

12. O ochrane osobnich udaju

12.1 Osobni udaje uzivatele budou shromazdovany, zpracovany a pouzivany spolecnosti Madmoo bez dalsiho vyslovneho souhlasu pouze pro ucely vyplneni smlouvy (vcetne fakturace), pokud nebudou tyto udaje po spolecnosti Madmoo vyzadovany zakonem. Sber, vyuziti a zpracovani udaju je provadeno elektronicky.

12,2 Spolecnost Madmoo si vsak vyhrazuje pravo informovat uzivatele elektronicky o jinych hrach a souvisejicich sluzbach, ktere nabizi. A to bez vyslovneho souhlasu uzivatele, ale v ramci pravnich omezeni a pokud nema uzivatel namitky. Uzivatel ma pravo vznest kdykoli namitku, aniz by uhrazoval dodatecne naklady, nezli naklady za standardni verejne ceny.

12,3 Pro ucely reklamy, pruzkumu trhu a pro navrhovani hry a / nebo sluzby podle potreby, Madmoo vytvari uzivatelske profily pod pseudonymy. Uzivatel ma pravo vznest namitky proti zpracovani a vyuziti jeho udaje timto zpusobem kdykoliv. Na zadost uzivatele musi Madmoo okamzite poskytnout vsechny udaje o uzivatelovi, tykajici se jeho osoby nebo pseudonyma. Obecne plati, ze bude tato informace poskytnuta uzivatelovi prostrednictvim elektronickych komunikacnich prostredku.

12,4 Spolecnost Madmoo ma povoleni predat uzivatelske informace o platbach jinym poskytovatelum sluzeb nebo treti strane, pokud je to nezbytne pro poplatky a uctovani. Madmoo bude informovat uzivatele o jmene treti strany, ktere predala informace. Madmoo ma povoleno predat informace o platbe uzivatelu treti strane, poverene sberem placenych poplatku, pokud je tato informace nezbytna a potrebna ke splneni. Madmoo nebude prenaset uzivatelska data nebo obsah uzivatelskych soukromych zprav tretim stranam bez ziskani souhlasu uzivatele, pokud nebude spolecnosti ze zakona narizeno zverejnit tyto informace.

12,5 Madmoo varuje uzivatele, ze nemuze zarucit bezpecnost dat pri predavani udaju po otevrene komunikacni siti, jako je internet. Uzivatel bere na vedomi, ze poskytovatel muze zobrazit uzivatelska data, ulozena na webovych strankach poskytovatele serveru. Za urcitych okolnosti mohou ostatni uzivatele internetu rovnez ziskat neopravneny pristup k siti a k monitorovani nebo kontrole vymeny informaci. Uzivatel nese kompletni odpovednost za bezpecnost a zalohovani dat, ktere prenasi pres internet a ktere jsou ulozene na webovych serverech.

12.6 Registrovani hraci a navstevnici specialne souhlasi s analyzou procesu pouzivanou Madmoo.

13 Zaverecna ustanoveni

13.1 Oznameni a vysvetleni, ktera musi uzivatel odevzdat spolecnosti Madmoo, vyzaduji pisemnou formu, coz plati o pro obmenu nebo zruseni pozadavku pisemne formy.

13.2 Soudni prislusnost je St Vincent and the Grenadines, pokud uzivatel po uzavreni smlouvy premisti sve bydliste nebo misto obvykleho pobytu ze Spolkove republiky St Vincent and the Grenadines. To plati i tehdy, pokud neni bydliste ani misto obvykleho pobytu spotrebitele v dobe podani zaloby znamo.

13.3 Pro smlouvy uzavrene spolecnosti Madmoo na zaklade techto Vseobecnych obchodnich podminek a pro naroky jakehokoliv druhu, ktere z nich vyplyvaji, plati vyhradne pravo Spolkove republiky Nemecko s vyloucenim ustanoveni k jednotnemu kupnimu pravu UN o nakupu movitych veci a s vyloucenim nemeckeho mezinarodniho soukromeho prava.

13.4 Pokud by byla ustanoveni techto Vseobecnych obchodnich podminek a/nebo smlouvy neucinna nebo se neucinnymi stala, neni tim dotcena ucinnost ostatnich ustanoveni.

September 15, 2009

Madmoo

Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St Vincent and the Grenadines, West Indies

St Vincent and the Grenadines, West Indies Saint Vincent and the Grenadines

Director :

Sonia Nero

22752 IBC 2015